Posuvka
NAŠE SLUŽBY

 • podpora výroby a logistiky, sekvencování
 • 100% třídění
 • vstupní, výstupní a mezioperační kontrola
 • převzetí vstupní kontroly závodu
 • převzetí výstupní kontroly závodu
 • kontrola nařízená zákazníkem
 • quality wall – zeď kvality
 • statistická přejímka
 • logistika a balení
 • vzorkování výrobků
 • opravy
 • rezidentní inženýři
 • konzultační služby
 • převzetí výrobních operací - předmontáž, montáž
 • převzetí výroby náhradních dílů
 • demontáž a správa scrapu

OUTSOURCING VÝROBY (Výroba v kooperaci)

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.
Outsourcing výroby lze rozdělit do dvou typů:
 1. Outsourcing ucelených výrobních operací (na dodavatele se přenášejí: výrobní proces, doprava, přípravy k výrobě, opravy výrobních zařízení);
 2. Outsourcing polotovarů a komponentů (na externí firmu se přenášejí výrobní procesy dílčích komponent, montáž však zůstává plně v kompetenci zákazníka).
Při daném způsobu spolupráce se smluvně vymezuje okruh povinností klienta i outsourcingové společnosti.

Výhody outsourcingu výroby
možnost soustředit se na vývoj nových produktů a služeb
 • zvýšení flexibility množství vyrobených výrobků
 • možnost soustředit se na to, v čem je společnost odborníkem
 • svěření výrobních procesů odborníkům, kteří zajistí služby vysoké kvality
 • snížení počtu kmenových zaměstnanců
 • snížení administrativní zatíženosti spojené s personálem
Výhody spolupráce
 • Flexibilita workforce
 • Snížení časových i finančních nákladů souvisejících se zaměstnanci
 • Rozmanitost oborů
 • Podstatně menší administrativní zatížení
 • Nedochází k poklesu produktivity
 • Snazší ukončení pracovního vztahu

PRÁCE V LOGISTICKÝCH CENTRECH

Nezávislá inventura skladových zásob
 • poskytnutí pracovníků pro provedení nezávislé množstevní/kvalitativní inventury skladu
 • znalost skladových informačních systémů

Re-packaging
 • přebalení poškození papírových boxů do identických

Screening materiálu
 • zaměřený nejen na defekt materiálu
 • nejčastěji dle PN materiálu, jednotlivých šarží
 • využíván jako krok předcházející konverzi materiálu

Konverze materiálu
 • převod na jiné PN materiálu vč. vlastního přeštítkování
 • zajištění případných víceprací na produktu
Sekvencování dílů nebo materiálů
 • sekvencování ve skladu dle seznamu nebo systémem „Pick by Light“ (do sekvenčního vozíku)

LIDSKÉ ZDROJE

Pečlivě vybíráme pracovníky pro požadované pozice. Prochází vstupními testy koncentrace, zručnosti a odolnosti vůči stresu. Pravidelné školíme pracovníky u společnosti ČSJ nebo DTO (TQ, QM, QC, statistické metody, způsobilost měření). Velmi účinně je zaškolíme formou instruktáže při výkonu práce. Máme pečlivě zpracovaný motivační systém s vědomím vlastní odpovědnosti.

Naši zaměstnanci jsou zdrojem naší síly.
Všech našich zaměstnanců si velmi vážíme a věříme, že právě jejich spokojenost jde ruku v ruce s úspěšností firmy.
V naší společnosti pracuje mnoho talentovaných lidí a o našich výkonech rozhodují jejich zkušenosti.
Snažíme se jim proto vytvářet ideální podmínky pro práci a podporujeme jejich profesní růst.
Právě oni vytvářejí schopnosti firmy a určují pověst a dobré jméno společnosti.
Podporujeme osobní rozvoj.
Všem zaměstnancům umožňujeme přístup k řadě programů v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Popis systému práce s HR
 • kvalifikační systém (matice kvalifikací)
 • vzdělání ve vztahu ke kvalitě - systém školení a testů
 • test koncentrace - výkon a kvalita práce
 • test zručnosti
 • odborné ověření zraku a sluchu
 • dobrý zdravotní stav
 • pracovní týmy s jasnou odpovědností
 • jazykové vybavení (v případě požadavku pracovníci se znalostí německého, anglického jazyka)
 • vlastní pracovní oblečení i s ohledem na ESD
 • barevné odlišení od kmenových zaměstnanců zákazníka
 • barevné odlišení vedoucího týmu

POLITIKA JAKOSTI

Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce, jeho spokojenost je naším cílem. Proto se zavazujeme poskytovat našim zákazníkům v automobilovém průmyslu nejen kvalitní a spolehlivé služby, ale i stát se pro ně důležitým partnerem.

Kvalita, která je základním kamenem prosperity společnosti, musí být věcí všech zaměstnanců.

Neustále zvyšovat péči o naše lidské zdroje, které jsou podstatným faktorem našeho obchodního úspěchu a spokojenosti našich zákazníků, je naší prioritou.